Privacybeleid
De volgende verklaring geeft u een overzicht van welke persoonlijke gegevens ELTEN GmbH (hierna ELTEN, ook wel “wij” genoemd) tijdens uw bezoek aan onze website verzamelt, voor welk doel en hoe deze worden gebruikt.

Rechtsgrondslag van de verwerking
Voor zover wij uw toestemming krijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de EU-verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) als wettelijke basis.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, geldt artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de ELTEN is onderworpen, dient artikel 6, lid 1, onder c), van de DSGVO als rechtsgrondslag.
Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de ELTEN te vrijwaren, dient artikel 6, lid 1, onder f), van de DPA als rechtsgrondslag.

Wissen van gegevens / opslagtermijn
Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra het doel waarvoor ze zijn opgeslagen niet meer van toepassing is. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen van de Unie, wetten of andere regelgeving waaraan de ELTEN onderworpen is. De gegevens worden ook verwijderd wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract.

Aanmaken van logbestanden
Wanneer u de internetpagina’s van de ELTEN oproept, wordt er automatisch tijdelijke informatie opgeslagen, die door uw browser wordt verzonden. In het aangemaakte logbestand worden het browsertype/-versie, het gebruikte besturingssysteem, de naam en URL van het geraadpleegde bestand, de referentie-URL (de eerder bezochte pagina), de hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres) en de datum en tijd van de serveraanvraag geregistreerd. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De opslag en verwerking van deze gegevens dient uitsluitend voor de veiligheid van het systeem en de optimalisatie van het internetaanbod. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO.

Contact opnemen met
ELTEN biedt u de mogelijkheid om uzelf te informeren of om contact met ons op te nemen via de website over diverse vragen met betrekking tot de ELTEN. U heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met de ELTEN via het contactformulier, per telefoon of door het regelen van een terugbellen. Tijdens het contact met de ELTEN worden gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer verzameld. Uw gegevens worden opgeslagen in ons Customer-Relationship-Management System (“CRM-systeem”) of in een vergelijkbare onderzoeksorganisatie. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van de precontractuele maatregelen die nodig zijn om de aangeboden dienst te verlenen, artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO. Vervolgens worden de gegevens gewist, tenzij de gegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen. Indien het verzoek betrekking heeft op de activiteiten van dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen of beheermaatschappijen van ELTEN en indien dit noodzakelijk is voor een efficiënte verwerking van het verzoek, kunnen uw gegevens aan het betrokken bedrijf worden doorgegeven.
Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

Cookies
We gebruiken ook zogenaamde cookies voor het verzamelen en opslaan van gegevens. Cookies zijn gegevenspakketten die uw browser op onze aansporing in uw eindapparaat opslaat. Daar veroorzaken ze geen schade. Ze bevatten geen uitvoerbare code en dus geen virussen en laten ons niet toe u te bespioneren. Er zijn twee soorten cookies: tijdelijke, zogenaamde sessiecookies, en permanente cookies.
Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Ze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Het gebruik van sessiecookies is noodzakelijk voor ons om u de website te kunnen aanbieden. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens met behulp van sessiecookies is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van sessiecookies, maar let op: zonder cookies kunnen sommige functies van onze website niet worden aangeboden.
Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Met behulp van de cookies zijn wij in staat om uw gebruiksgedrag te traceren en zo onze service voor u te verbeteren. Ze moeten u ook in staat stellen om op een optimale manier te surfen op onze website. Permanente cookies worden gebruikt met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de herroeping. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat onze cookies niet op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Als u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot beperkingen in de functie van de internetpagina’s.
Met uw toestemming integreren we ook cookies van derden. In dit geval worden de betreffende gegevenspakketten van derden in uw browser opgeslagen of aan hen doorgegeven. In de regel kunt u ook het gebruik van cookies van derden voorkomen door uw browserinstellingen hierop aan te passen. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens met behulp van cookies van derden is artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO. In dit geval kunt u uw toestemming ook te allen tijde intrekken. Herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping.
De volgende cookies van derden worden gebruikt:
Google Fonts
Google Maps
DoubleClick
Matomo (Piwik)

Gebruik van DoubleClick door Google
Onze website maakt gebruik van de online marketing tool DoubleClick van Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties te leveren die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens ziet. Google gebruikt een cookie-ID om te helpen bij het identificeren van welke advertenties in welke browser worden getoond en om te voorkomen dat ze meer dan eens worden getoond. DoubleClick kan ook cookie-ID’s gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieaanvragen bij te houden. Bijvoorbeeld, als een gebruiker een DoubleClick advertentie ziet en dan later de website van de adverteerder bezoekt met dezelfde browser en een aankoop doet.
Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tools verzamelde gegevens en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.
Voor meer informatie over DoubleClick by Google kunt u terecht op https://www.google.de/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090, en voor algemene informatie over het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Schild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Integratie van andere Google-diensten
Binnen ons online aanbod maken wij gebruik van content of dienstenaanbiedingen van derden op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a) DSGVO om hun content en diensten te integreren, zoals video’s of lettertypes (hierna eenduidig aangeduid als “content”). Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van dergelijke inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus nodig om deze inhoud weer te geven. Wij stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde partijen kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “web beacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixel tags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren.
De volgende presentatie biedt een overzicht van andere Google-diensten en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die verdere informatie over de verwerking bevatten:
Externe lettertypen van Google LLC, https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). De integratie van Google Fonts gebeurt via een server call bij Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
Kaarten van de “Google Maps”-dienst van de derde aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
Video’s van het “YouTube” platform van de derde partij Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping.

Gebruik van Matomo (Piwik)
Op onze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden met behulp van Matomo (Piwik), een open source webanalyse-instrument (https://matomo.org/). De gegevens worden opgeslagen in  een database van ELTEN GmbH op een server die in Duitsland wordt gehost. Hiervoor worden cookies gebruikt.
De software slaat ook het anonieme IP-adres van de bezoeker uitsluitend op onze interne servers op. De laatste twee octetten van het IP-adres worden verwijderd, bijvoorbeeld: 192.168.xxx.xxx.
U heeft hier ook de mogelijkheid om uw bezoek niet te laten opnemen. Maak de instelling in onze cookie-toestemming-applet.

Beveiliging
De ELTEN kan de veiligheid van de gegevensoverdracht via het internet niet garanderen. Berichten via e-mail zijn niet gecodeerd. Daarom kan niet worden uitgesloten dat derden er kennis van nemen. Het is daarom aan te bevelen om vertrouwelijke informatie uitsluitend per post te versturen.

Verantwoordelijke persoon
De verantwoordelijke persoon is de voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming:
ELTEN GmbH
Ostwall 7 – 13
D – 47589 Uedem
e-mail: datenschutz@elten.com

Rechten van de betrokkene
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de DSGVO en heeft u recht op de hieronder beschreven rechten jegens ons. Gelieve uw verzoek in principe te richten tot de bovengenoemde verantwoordelijke persoon.
Informatie: U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie en een bevestiging van ons te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen en een kopie van deze gegevens.
Correctie: U heeft het recht om correctie en/of aanvulling te vragen als de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn.
Beperking van de verwerking: U heeft het recht om de beperking van de verwerking te vragen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onwettig, u maakt bezwaar tegen het verwijderen van de persoonsgegevens en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft ze nodig voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 DSGVO en het is nog niet duidelijk of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan de uwe.
Verwijdering: U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te laten verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is en indien verwerking niet noodzakelijk is:
De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet meer nodig zijn.
zij trekken de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
U maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 lid 1 Wbp en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 lid 2 Wbp.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de DSGVO.
Overdraagbaarheid van de gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U heeft ook het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon. Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om te verkrijgen dat de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks door ons worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.
Bezwaar: U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die “alleen” op grond van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden plaatsvindt (art. 6 lid 1 sub f DSGVO). In geval van bezwaar zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die het waard zijn om te worden beschermd en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Intrekking van de toestemming: U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de herroeping.
Om uw rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de bovengenoemde verantwoordelijke persoon, aangezien uw rechten daar ook moeten worden uitgeoefend. U kunt echter ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, vooral als uw verzoek een hoger niveau van vertrouwelijkheid vereist:
De gegevensbeschermingsfunctionaris van de ELTEN
c/o migosens GmbH
Wiesenstr. 35
D – 45473 Mülheim an der Ruhr
Telefoon: +49 (0) 208-99395110
Fax: +49 (0) 208-99395119
dsb-elten@migosens.net

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woonachtig bent, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de gegevensbeschermingsautoriteit.